05.09.2017 - Doplnená podpora pre vytváranie PDF súborov.

Ekonomická agenda SQL

Vedenie ekonomickej, mzdovej, obchodnej a skladovej evidencie firmy

Účtovníctvo

Kompletná agenda jednoduchého a podvojného účtovníctva

Mzdy

Kompletná mzdová agenda, sledovanie dochádzky, evidencia personálnych údajov zamestnancov

Sklad

Vedenie skladového hospodárstva

Predaj bez skladovej evidencie

Predaj pomocou eKasa ORP zariadení bez sledovania stavu položiek

CRM

Komplexný prehľad korešpondencie a vzťahov s obchodnými partnermi

– na generovanie PDF nie je potrebná inštalácia platených aplikácií tretích strán
- je potrebné stiahnuť si kompletnú inštaláciu (potrebné súbory nie sú kvôli veľkosti zahrnuté do bežných aktualizácií, sú len v kompletnej inštalácii)
- v okne Zoznam firiem v globálnych parametroch je tlačidlo pre nainštalovanie ovládača tlačiarne
- tento spôsob je možné použiť na vytváranie PDF súborov aj pri použití vzdialeného pripojenia (niektoré aplikácie tretích strán v tomto režime nebolo možné použiť)