Produkty

Ekonomická agenda SQL

Vedenie ekonomickej, mzdovej, obchodnej a skladovej evidencie firmy

Účtovníctvo

Kompletná agenda jednoduchého a podvojného účtovníctva

Mzdy

Kompletná mzdová agenda, sledovanie dochádzky, evidencia personálnych údajov zamestnancov

Sklad

Vedenie skladového hospodárstva

Predaj bez skladovej evidencie

Predaj pomocou eKasa ORP zariadení bez sledovania stavu položiek

CRM

Komplexný prehľad korešpondencie a vzťahov s obchodnými partnermi

Ekonomická agenda SQL

je aktuálnym produktom spoločnosti MK-soft, s.r.o. Je určený na vedenie ekonomickej, mzdovej, obchodnej a skladovej evidencie firmy. Program je modulárny. Obsahuje niekoľko voliteľných základných modulov, ktoré sa dajú ľubovoľne kombinovať. Program obsahuje štyri základné moduly: jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, mzdy a sklad a jeden prídavný: CRM. Sklad je možné rozširovať o ponúkané doplnkové moduly.

Pri vývoji sme sa zamerali na vytvorenie technologicky vyspelého programu spolu so zachovaním jednoduchosti ovládania a prehľadnosti zobrazovania informácií.

Základná charakteristika programu

Účtovníctvo (jednoduché, podvojné)

Slúži na vedenie kompletnej agendy jednoduchého a podvojného účtovníctva firmy. Program umožňuje jednoduchým spôsobom vytvárať doklady pomocou definovaných šablón - predkontácií účtovania. Vytváranie dokladov je jednoduchšie, zaberie menej času a obmedzí vznik chýb pri účtovaní.

základne vlastnosti:

Mzdy

Slúži na vedenie kompletnej mzdovej agendy firmy, sledovanie dochádzky a evidenciu personálnych údajov zamestnancov.

základne vlastnosti:

Sklad

Slúži na vedenie skladového hospodárstva firmy, pridaním eKasa ORP (on-line registračná pokladnica) zariadenia je možný predaj zo skladu aj v hotovosti. Program umožňuje pripojiť aj registračné pokladnice pre spracovanie údajov o predaji tovaru a resp. pre naprogramovanie pamätí pokladní. Podporuje aj externé vstupno-výstupné zariadenia uľahčujúce zadávanie údajov (skenery) alebo zobrazovanie informácií o predaji (displeje).

základná verzia umožňuje:

rozširujúce moduly skladu:

Predaj bez skladovej evidencie

Špeciálna licencia určená len pre predaj pomocou eKasa ORP zariadení. Podporuje všetky funkcie pre predaj ale nesleduje stav položiek - všetky skladové položky sú "služby". Licencia predaja bez skladovej evidencie umožňuje v režime programu pre zjednodušený predaj - "dotyková obrazovka" využiť priame vytváranie dokladov alebo predaj cez otvorené účty.

Program umožňuje aj online prepojenie na vzdialenú skladovú databázu, kde posiela doklady priebežne alebo sumárne na konci dňa.

CRM

CRM - Customer Relationship Management slúži na komplexný prehľad korešpondencie a vzťahov s obchodnými partnermi.

základne vlastnosti: