Novinky

30.06.2021 - Predaj tovaru na diaľku

Popis zmien v importnom súbore faktúr XML (formát MKS-SQL) v súvislosti s OSS.

24.06.2021 - Predaj tovaru na diaľku, zmena od 01.07.2021

V súvislosti so zmenou limitov predaja tovaru na diaľku a možnosťou využiť OSS pri takomto predaji použite nasledujúci návod: Ako používať OSS (One stop shop) – osobitnú úpravu dane v Ekonomickej agende SQL pri predaji tovaru na diaľku a vystavovaní faktúr.

19.04.2021 - eKasa - nové autentifikačné údaje

V súčasnom období končí platnosť autentifikačných údajov pre používanie eKasa pokladníc. Platnosť týchto údajov je potrebné pre každé zariadenie pravidelne každé 2 roky obnovovať. Bez platného certifikátu nebudete môcť eKasu používať! Ako si vytvoriť nové autentifikačné údaje si môžete pozrieť v nasledujúcom návode: Postup pre vygenerovanie nových autentifikačných ú­dajov

07.04.2021 - Evidencia finančných príspevkov na stravovanie

Ako evidovať v module miezd finančné príspevky na stravovanie si môžete pozrieť v nasledujúcom návode: Evidencia finančných príspevkov na stravovanie

Vzhľadom na sprísnené opatrenia od 4.1.2021 pracujeme iba on line až do odvolania. Nerobíme servis u zákazníkov ani žiadne výjazdy.

Všetky aktuality

Kontakt: 051/77 22111

Aktuálne verzie na stiahnutie

5.72 22.07.2021 Kompletná inštalácia 64,0 MB
5.72 22.07.2021 Aktualizácia 31,0 MB
5.72 22.07.2021 Testovacia aktualizácia 31,0 MB
Vzdialená správa 3,6 MB