17.01.2024 - Pridanie pečiatky na originálne tlačivo

Ekonomická agenda SQL

Vedenie ekonomickej, mzdovej, obchodnej a skladovej evidencie firmy

Účtovníctvo

Kompletná agenda jednoduchého a podvojného účtovníctva

Mzdy

Kompletná mzdová agenda, sledovanie dochádzky, evidencia personálnych údajov zamestnancov

Sklad

Vedenie skladového hospodárstva

Predaj bez skladovej evidencie

Predaj pomocou eKasa ORP zariadení bez sledovania stavu položiek

CRM

Komplexný prehľad korešpondencie a vzťahov s obchodnými partnermi

Tlačivá „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch“ a „Potvrdenie o zaplatení dane“ za rok 2023 v module mzdy vyhotovujú na tlačivách poskytovaných vo formáte PDF Finančnou správou. Návod ako pridať pečiatku zamestnávateľa je na nasledujúcom odkaze: pridanie pečiatky na originálne tlačivo PDF.