Cenník

Ekonomická agenda SQL

Vedenie ekonomickej, mzdovej, obchodnej a skladovej evidencie firmy

Účtovníctvo

Kompletná agenda jednoduchého a podvojného účtovníctva

Mzdy

Kompletná mzdová agenda, sledovanie dochádzky, evidencia personálnych údajov zamestnancov

Sklad

Vedenie skladového hospodárstva

Predaj bez skladovej evidencie

Predaj pomocou eKasa ORP zariadení bez sledovania stavu položiek

CRM

Komplexný prehľad korešpondencie a vzťahov s obchodnými partnermi

Produkt Cena bez DPH
Jednoduché účtovníctvo 120.00 €
Podvojné účtovníctvo 220.00 €
Mzdy - do 8 zamestnancov 120.00 €
Mzdy - 9 - 25 zamestnancov, sieťová verzia do 5 užív. 200.00 €
Mzdy - 26 - 50 zamestnancov, sieťová verzia 300.00 €
Mzdy - nad 51 zamestnancov, sieťová verzia 400.00 €
Sklad - základný modul (príjem, výdaj) 165.00 €
+ eKasa ORP (on-line registračné pokladne) 35.00 €
+ objednávky, cenové ponuky, zálohy, evidencia úhrad faktúr 35.00 €
+ kalkulácie, otvorené účty 100.00 €
+ sériové čísla, opravy, požičovňa 100.00 €
+ zákazková výroba 500.00 €
+ hotel do 10 izieb 165.00 €
+ hotel nad 10 izieb 250.00 €
+ terminál (OS Android) * 50.00 €
Predaj bez skladovej evidencie 100.00 €
CRM (len k už zakúpenej licencii) 50.00 €

* pre komunikáciu je potrebná platná technická podpora modulu Sklad

Servis Cena bez DPH
Inštalácia novej verzie u zákazníka 30.00 €
Inštalácia novej verzie u nás zdarma
Servisný alebo odborný zásah u zákazníka (za hod) 30.00 €
Servisný zásah u nás (za 0.5 hod) 15.00 €
Odborný zásah u nás (za hod) 30.00 €
Odborný zásah cez vzdialený prístup (za 0.5 hod) 15.00 €
Konverzie údajov a vývoj na objednávku (za hod) 40.00 €
Cestovné v meste Prešov 5.00 €
Cestovné do 60 km od Prešova (za km) 0.30 €
Cestovné nad 60 km od Prešova (za km) 0.35 €

V priebehu 12 mesiacov od zakúpenia programu má zákazník bezplatne nárok na:

Po uplynutí 12 mesiacov ponúkame zákazníkom možnosť predĺžiť technickú podporu a zaplatiť si uvedené služby na ďalších 12 mesiacov.

Tento udržiavací poplatok je do 3 mesiacov od ukončenia podpory 22% z ceny prog. modulov, od 3 do 24 mesiacov od ukončenia podpory 33% z ceny prog. modulov, do 36 mesiacov od ukončenia podpory 44% z ceny prog. modulov. Za každú dodatočnú licenciu je udržiavací poplatok 50% z ceny aktualizácie základnej licencie (okrem predaje bez evidencie skladu a android aplikácií MK agenda a mobilný čašník).

Ak zákazník neobnoví podporu do 36 mesiacov od jej ukončenia, za aktualizáciu programu musí zaplatiť plnú cenu licencie.

V prípade nepredĺženia technickej podpory zostáva program aj naďalej plne funkčný (nekomunikuje s Android aplikáciami), avšak ďalej už nie sú poskytované nové verzie a poradenské služby cez telefón.