O firme

Ekonomická agenda SQL

Vedenie ekonomickej, mzdovej, obchodnej a skladovej evidencie firmy

Účtovníctvo

Kompletná agenda jednoduchého a podvojného účtovníctva

Mzdy

Kompletná mzdová agenda, sledovanie dochádzky, evidencia personálnych údajov zamestnancov

Sklad

Vedenie skladového hospodárstva

Predaj bez skladovej evidencie

Predaj pomocou eKasa ORP zariadení bez sledovania stavu položiek

CRM

Komplexný prehľad korešpondencie a vzťahov s obchodnými partnermi

MK-Soft, s.r.o.
Kvetná 1
080 01 Prešov

IČO: 36491594
IČ DPH: SK2021803729
DIČ: 2021803729
Účet: SK67 1100 0000 0029 4316 8545
  SK50 8330 0000 0021 0107 7102
 
Web: https://www.mksoft.sk
E-mail: mksoft@mksoft.sk
Telefón: 051/77 22 111

Firma MK-Soft sa zaoberá vývojom ekonomických programov
Sídlo firmy: Kvetná 1, 080 03 Prešov (mapa)

Telefonická podpora pondelok – piatok 7:30 – 11:45 12:45 – 16:00