30.04.2024 - Aktualizácia mobilnej aplikácie MK Agenda

Doplnená funkčnosť mobilnej aplikácie MK Agenda pre vybavovanie objednávok, príjemiek, výdajok a režimu pre rozvoz tovaru. Návody sme doplnili v samostatnom odseku Mobilné aplikácie pre Android


22.02.2024 - Automatický prenos dát o elektronickej PN

V module miezd sme doplnili funkciu na načítanie údajov o elektronickej PN (ePN) z portálu Sociálnej poisťovne. Návod ako nastaviť elektronickú komunikáciu so Sociálnou poisťovňou je na nasledujúcom odkaze: Import ePN zo Sociálnej poisťovne.


17.01.2024 - Pridanie pečiatky na originálne tlačivo

Tlačivá „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch“ a „Potvrdenie o zaplatení dane“ za rok 2023 v module mzdy vyhotovujú na tlačivách poskytovaných vo formáte PDF Finančnou správou. Návod ako pridať pečiatku zamestnávateľa je na nasledujúcom odkaze: pridanie pečiatky na originálne tlačivo PDF.


21.12.2023 - Zmena zákona o DPH od 1.1.2024

Parlament schválil zákon, ktorým sa od 1.1.2024 ruší 10% sadzba DPH pri predaji ALKOHOLU (nápojov s obsahom alkoholu viac ako 0,5% objemu) v reštauračných prevádzkach a zvýši sa na pôvodných 20% (len na ALKOHOL).


05.12.2023 - MK Scan - aktualizácia mobilnej aplikácie pre digitalizáciu dokladov

Mobilná aplikácia v spolupráci s Ekonomickou agendou SQL umožní aktuálne aj vytváranie viacstranových dokumentov a konverziu naskenovaných dokladov do PDF. Návod nájdete v nasledujúcom odkaze: MK Scan pre Android.


14.11.2023 - Doklado - digitálne spracovanie bločkov a faktúr

Ekonomická agenda SQL umožňuje načítanie pokladničných dokladov a došlých faktúr z webovej služby Doklado. Návod pre nastavenie a používanie si môžete prečítať na tomto odkaze.


13.03.2023 - Návod ako vykonať RZD

Pripravili sme pre Vás návod na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň – kompletný návod.


01.03.2023 - TRANSPAREX - najväčšia databáza verejných obstarávaní

Od verzie 6.59 mení aplikácia Ekonomická agenda SQL spôsob vyhľadávania údajov o firmách. Pri vytváraní resp. editácii záznamov o dodávateľoch a odberateľoch máte možnosť využiť pomôcku na načítanie údajov o firme. Ako primárny zdroj slúži databáza TRANSPAREX. Čo TRANSPAREX ponúka a ako ho využiť si môžete prečítať na tomto odkaze.


17.02.2023 - Zákon o DPH od 1.1.2023 (od verzie 6.56)

Novelou zákona o DPH sa rozšíril okruh dokladov, pri ktorých je možné/povinné upraviť základ dane a daň. V programe je doplnená podpora pre opravu základu dane a dane pri nevymožiteľných pohľadávkach a záväzkoch. Pre správne fungovanie použite nasledovný postup: kompletný postup nastavenia.


30.12.2022 - Zmena zákona o DPH od 1.1.2023

Novelou 516/2022 Z. z. sa sadzba dane z pridanej hodnoty zníži na 10 percent na reštauračné a stravovacie služby, na sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení a na vstupné do umelých kúpalísk. Potrebné zmeny nastavení pre aplikáciu v programe: kompletný postup nastavenia. Pri potrebe mať na doklade pre niektoré položky aj základnú sadzbu DPH vytvorte špeciálnu funkciu.


16.12.2022 - Dôležitá úprava modulu miezd

RLFO od 15.12.2022 a zmeny v zákone o sociálnom poistení od 01.01.2023 – kompletný postup a návod: Mzdy – RLFO od 15.12.2022 a zmeny v zákone o sociálnom poistení od 01.01.2023


25.11.2022 - Slovenská sporiteľňa Databanking API

Program umožňuje komunikáciu s API Slovenskej sporiteľne, pomocou ktorého je možné rýchlo a jednoducho komunikovať s bankami, bez nutnosti výmenných súborov. Kompletný postup nastavenia: Nastavenie InternetBankingu pre priamu komunikáciu – Slovenská sporiteľňa Databanking API


21.11.2022 - Tatra banka Premium API

Program umožňuje komunikáciu s Tatra banka Premium API, pomocou ktorého je možné rýchlo a jednoducho komunikovať s bankami, bez nutnosti výmenných súborov. Kompletný postup nastavenia: Nastavenie InternetBankingu pre priamu komunikáciu – Tatra banka Premium API


03.06.2022 - Posielanie mailov z programu - Gmail (Google) účet

Spoločnosť Google od 1.6.2022 vypla možnosť využívať priamo ich SMTP server. Ponúka alternatívne riešenie pre posielanie mailov prostredníctvom dvojstupňového overovania a nastavenia hesla pre aplikáciu, ktorá bude používať posielanie mailov. Kompletný postup nastavenia: Nastavenie Google (Gmail) účtu s dvojstupňovým overovaním.


09.05.2022 - Nový SQL server Firebird 4.0

Aktuálny inštalačný program Ekonomická agenda SQL obsahuje najnovšiu verziu SQL servera Firebird 4.0.x. Verzia SQL servera Firebird 2.5.x už ďalej nie je aktualizovaná a preto je potrebné prejsť na novú verziu servera. Prechod na nový server vyžaduje konverziu databáz a vzhľadom k trvaniu celého procesu a rôznym spôsobom aktualizácie programu sa nedá urobiť automaticky (súčasťou aktualizácie programu). Kompletný postup: Inštalácia SQL servera Firebird 4.0.x a konverzia užívateľských databáz do nového formátu.


04.03.2022 - Aktualizácia návodu pre vyplácanie finančných príspevkov na stravovanie

Upravili sme návod pre evidenciu finančných príspevkov na stravovanie vyplácaných v mzdovej agende: Evidenciu finančných príspevkov na stravovanie.


14.1.2022 - Aktualizácia návodu pre zálohované obaly

Upravili sme návod pre príjem, výdaj a výkup zálohovaných obalov – Slovensko zálohuje: Vratné obaly – evidencia, predaj a odpočítanie záloh.


12.1.2022 - MK Scan - mobilná aplikácia pre digitalizáciu dokladov

Pripravili sme pre Vás návod pre nastavenie a používanie mobilnej aplikácie, ktorá v spolupráci s Ekonomickou agendou SQL umožní digitalizáciu dokumentov. Návod nájdete v nasledujúcom odkaze: MK Scan pre Android.


21.12.2021 - "Slovensko zálohuje"

Pripravili sme pre Vás návod pre používanie vratných obalov v skladovej evidencii resp. pri predaji bez evidencie skladu. Postup nájdete v nasledujúcom návode: Vratné obaly – evidencia, predaj a odpočítanie záloh.


01.10.2021 -Zmena cenníka aktualizácií

  • Cenník platný od 1.10.2021.

Cena aktualizácie je do 3 mesiacov od ukončenia podpory 20% z ceny prog. modulov, od 3 do 24 mesiacov od ukončenia podpory 30% z ceny prog. modulov, do 36 mesiacov od ukončenia podpory 40% z ceny prog. modulov. Za každú dodatočnú licenciu je udržiavací poplatok 50% z ceny aktualizácie základnej licencie (okrem predaje bez evidencie skladu a android aplikácií MK agenda a mobilný čašník).


30.06.2021 - Predaj tovaru na diaľku

Popis zmien v importnom súbore faktúr XML (formát MKS-SQL) v súvislosti s OSS.

Viac informácií

24.06.2021 - Predaj tovaru na diaľku, zmena od 01.07.2021

V súvislosti so zmenou limitov predaja tovaru na diaľku a možnosťou využiť OSS pri takomto predaji použite nasledujúci návod: Ako používať OSS (One stop shop) – osobitnú úpravu dane v Ekonomickej agende SQL pri predaji tovaru na diaľku a vystavovaní faktúr.


19.04.2021 - eKasa - nové autentifikačné údaje

V súčasnom období končí platnosť autentifikačných údajov pre používanie eKasa pokladníc. Platnosť týchto údajov je potrebné pre každé zariadenie pravidelne každé 2 roky obnovovať. Bez platného certifikátu nebudete môcť eKasu používať! Ako si vytvoriť nové autentifikačné údaje si môžete pozrieť v nasledujúcom návode: Postup pre vygenerovanie nových autentifikačných údajov


07.04.2021 - Evidencia finančných príspevkov na stravovanie

Ako evidovať v module miezd finančné príspevky na stravovanie si môžete pozrieť v nasledujúcom návode: Evidencia finančných príspevkov na stravovanie


Vzhľadom na sprísnené opatrenia od 4.1.2021 pracujeme iba on line až do odvolania. Nerobíme servis u zákazníkov ani žiadne výjazdy.


01.04.2020 - Úprava protokolov pre sťahovanie aktualizácií cez program

Kvôli zmene protokolov na webovom serveri, ktorú vykonal náš poskytovateľ, nie je možné s verziami do 4.92 sťahovať aktualizačné súbory priamo cez program. Jednorázovo je potrebné stiahnuť aktualizáciu cez webový prehliadač (Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera …) a nainštalovať ju ručne. Po nainštalovaní verzie 4.93 už bude opäť možné používať funkcie na stiahnutie aktualizácií priamo cez program.


18.11.2019 - Analýza dát od firmy PC profi

Program Analyzuj umožní vizualizáciu vašich štatistík predaja v prehľadných grafoch a tabuľkách. Vďaka interaktivite môžete ľahko nastavovať filtre a metriky predaja, vďaka čomu rýchlo a prehľadne získate aktuálne štatistiky.

Viac informácií

25.07.2019 - Nastavenie pokladne Euro ekasa

Ako nastavíte spoluprácu ekonomickej agendy SQL a pokladne Euro ekasa si môžete pozrieť v nasledujúcom návode: Nastavenie pokladne Euro ekasa


24.06.2019 - Úprava telefónnych čísel technickej podpory

V dôsledku nevyhovujúcej kvality telefonického spojenia na používaných mobilných číslach, bude telefonická technická podpora poskytovaná len na telefónnom čísle 051/77 22111.


18.06.2019 - Manuály pre začiatočníkov: Sklad

Pripravili sme kompletný manuál pre začiatočníkov v ekonomickej agende SQL, ktorý podrobne vysvetľuje spolu s príkladmi používanie agendy skladu.

Sklad – manuál pre začiatočníkov v ekonomickej agende MK-soft