14.1.2022 - Aktualizácia návodu pre zálohované obaly

Upravili sme návod pre príjem, výdaj a výkup zálohovaných obalov – Slovensko zálohuje: Vratné obaly – evidencia, predaj a odpočítanie záloh.