17.02.2023 - Zákon o DPH od 1.1.2023 (od verzie 6.56)

Ekonomická agenda SQL

Vedenie ekonomickej, mzdovej, obchodnej a skladovej evidencie firmy

Účtovníctvo

Kompletná agenda jednoduchého a podvojného účtovníctva

Mzdy

Kompletná mzdová agenda, sledovanie dochádzky, evidencia personálnych údajov zamestnancov

Sklad

Vedenie skladového hospodárstva

Predaj bez skladovej evidencie

Predaj pomocou eKasa ORP zariadení bez sledovania stavu položiek

CRM

Komplexný prehľad korešpondencie a vzťahov s obchodnými partnermi

Novelou zákona o DPH sa rozšíril okruh dokladov, pri ktorých je možné/povinné upraviť základ dane a daň. V programe je doplnená podpora pre opravu základu dane a dane pri nevymožiteľných pohľadávkach a záväzkoch. Pre správne fungovanie použite nasledovný postup: kompletný postup nastavenia.