17.02.2023 - Zákon o DPH od 1.1.2023 (od verzie 6.56)

Novelou zákona o DPH sa rozšíril okruh dokladov, pri ktorých je možné/povinné upraviť základ dane a daň. V programe je doplnená podpora pre opravu základu dane a dane pri nevymožiteľných pohľadávkach a záväzkoch. Pre správne fungovanie použite nasledovný postup: kompletný postup nastavenia.