30.04.2024 - Aktualizácia mobilnej aplikácie MK Agenda

Ekonomická agenda SQL

Vedenie ekonomickej, mzdovej, obchodnej a skladovej evidencie firmy

Účtovníctvo

Kompletná agenda jednoduchého a podvojného účtovníctva

Mzdy

Kompletná mzdová agenda, sledovanie dochádzky, evidencia personálnych údajov zamestnancov

Sklad

Vedenie skladového hospodárstva

Predaj bez skladovej evidencie

Predaj pomocou eKasa ORP zariadení bez sledovania stavu položiek

CRM

Komplexný prehľad korešpondencie a vzťahov s obchodnými partnermi

Doplnená funkčnosť mobilnej aplikácie MK Agenda pre vybavovanie objednávok, príjemiek, výdajok a režimu pre rozvoz tovaru. Návody sme doplnili v samostatnom odseku Mobilné aplikácie pre Android