05.12.2023 - MK Scan - aktualizácia mobilnej aplikácie pre digitalizáciu dokladov

Ekonomická agenda SQL

Vedenie ekonomickej, mzdovej, obchodnej a skladovej evidencie firmy

Účtovníctvo

Kompletná agenda jednoduchého a podvojného účtovníctva

Mzdy

Kompletná mzdová agenda, sledovanie dochádzky, evidencia personálnych údajov zamestnancov

Sklad

Vedenie skladového hospodárstva

Predaj bez skladovej evidencie

Predaj pomocou eKasa ORP zariadení bez sledovania stavu položiek

CRM

Komplexný prehľad korešpondencie a vzťahov s obchodnými partnermi

Mobilná aplikácia v spolupráci s Ekonomickou agendou SQL umožní aktuálne aj vytváranie viacstranových dokumentov a konverziu naskenovaných dokladov do PDF. Návod nájdete v nasledujúcom odkaze: MK Scan pre Android.