01.10.2021 -Zmena cenníka aktualizácií

  • Cenník platný od 1.10.2021.

Cena aktualizácie je do 3 mesiacov od ukončenia podpory 20% z ceny prog. modulov, od 3 do 24 mesiacov od ukončenia podpory 30% z ceny prog. modulov, do 36 mesiacov od ukončenia podpory 40% z ceny prog. modulov. Za každú dodatočnú licenciu je udržiavací poplatok 50% z ceny aktualizácie základnej licencie (okrem predaje bez evidencie skladu a android aplikácií MK agenda a mobilný čašník).