22.02.2024 - Automatický prenos dát o elektronickej PN

Ekonomická agenda SQL

Vedenie ekonomickej, mzdovej, obchodnej a skladovej evidencie firmy

Účtovníctvo

Kompletná agenda jednoduchého a podvojného účtovníctva

Mzdy

Kompletná mzdová agenda, sledovanie dochádzky, evidencia personálnych údajov zamestnancov

Sklad

Vedenie skladového hospodárstva

Predaj bez skladovej evidencie

Predaj pomocou eKasa ORP zariadení bez sledovania stavu položiek

CRM

Komplexný prehľad korešpondencie a vzťahov s obchodnými partnermi

V module miezd sme doplnili funkciu na načítanie údajov o elektronickej PN (ePN) z portálu Sociálnej poisťovne. Návod ako nastaviť elektronickú komunikáciu so Sociálnou poisťovňou je na nasledujúcom odkaze: Import ePN zo Sociálnej poisťovne.