25.11.2022 - Slovenská sporiteľňa Databanking API

Program umožňuje komunikáciu s API Slovenskej sporiteľne, pomocou ktorého je možné rýchlo a jednoducho komunikovať s bankami, bez nutnosti výmenných súborov. Kompletný postup nastavenia: Nastavenie InternetBankingu pre priamu komunikáciu – Slovenská sporiteľňa Databanking API