10.12.2013 Verzia programu pre rok 2014

Popis niektorých zmien: Doplnené údaje pre kontrolný elektronický výkaz DPH a popis prechodu na nový rok. Ošetrené chybové stavy pri tlači pokladničných dokladov na fisk. tlačiarňach (PEGAS, EFOX, FT4000). Doplnená možnosť zadania spôsobu dopravy a spôsobu úhrady na dodacích listoch a objednávkach. Upravené konštanty miezd platné od 01/2014.