15.4.2016 Firebird SQL 2.5.5

Nová kompletná inštalácia obsahuje nový Firebird 2.5.5. Verzia odstraňuje niektoré chyby 2.5.1, ale nie je kompatibilná s dátami zo staršej verzie. Prechod na verziu Firebird 2.5.5 z nižšej verzie vyžaduje archiváciu a obnovu dát. Inak Vás nepustí do databázy.

Doporučujeme takýto postup (všetko musíte robiť na hlavnom PC):

  • v systémoch službách/archivácia označiť všetky roky a všetky firmy a spustiť archív
  • ak Vám prejdú všetky archívy, máte korektné dáta pre všetky roky/firmy; ak niekde vznikne problém (poškodené dáta), treba to najprv vyriešiť (napr. kópia do čistej databázy)
  • nainštalovať kompletnú inštaláciu aj so zaškrtnutím inštalácie firebirdu 2.5.5.
  • v systémových službách/údržba databázových súborov označiť všetky firmy a všetky roky a spustiť Archiváciu+obnovu databázy


Pri viacerých firmách/rokoch (účtovnícke firmy) to môže byť časovo náročné, preto doporučujem robiť to v čase kľudu, napr. cez noc spustiť archiváciu+obnovu. Tento FB nainštalujte pri väčších firmách, kde sa môžu odstrániť občasné problémy vznikajúce náhodnou chybou firebirdu. Prenos archívov medzi rôznymi verziami FB pomocou archivácie a obnovy je bezproblémový oboma smermi.