15.4.2016 Používanie externej fiskálnej tlačiarne

Pri komunikácii sa využíva port, ktorý je štandardne nastavený na hodnotu 50090 (v prípade potreby je možné port zmeniť v nastavení). Pri použití vzdialeného pripojenia je potrebné v NAT sieťového smerovača nastaviť presmerovanie zvoleného portu na príslušný počítač.
Aplikácia IPDriverForCOM­.exe je v priečinku BIN. Na PC, kde je umiestnený fiskál, doporučujeme vytvoriť priečinok (napr. c:\mk-soft) a do tohto priečinka skopírovať IPDriverForCOM.exe. Zabezpečte spúšťanie tohto súboru automaticky po zapnutí PC a povoľte ho vo výnimkách firewallu.

V nastavení fisk. tlačiarne v hlavnej aplikácii zaškrtnite Externý ovládač a vyberte typ ovládača IP – výmena údajov cez IP protokol.
IP adresa môže mať tvar:
IP:IPPORT/COMPORT
IP môže mať tvar 192.168.10.25, alebo priamo meno PC napr PC1
IPPORT sa zadáva ak je iný ako 50090
COMPORT je v tvare COM1
príklad
pc1/COM3
192.168.20.25:50091/CO­M3

Ak sa používa iba jeden PC, je možné zapnúť zobrazovanie položiek na displeji pri predaji („Pri predaji zobrazovať položky na displeji“).
Pri zdieľaní fisk. tlačiarne z viacerých PC doporučujeme zobrazovanie položiek pri predaji vypnúť. Komunikácia je rýchla a spoľahlivá aj cez internet. Ak nemáte statickú IP, môžete použiť aj dynamickú cez nejaký server + presmerovanie portu komunikácie na vybratý PC.