30.11.2013 Doplnená komunikácia s POS terminalom SLSP a Tatrabanky od firmy Printec a VÚB od firmy Sonet

Ekonomická agenda SQL

Vedenie ekonomickej, mzdovej, obchodnej a skladovej evidencie firmy

Účtovníctvo

Kompletná agenda jednoduchého a podvojného účtovníctva

Mzdy

Kompletná mzdová agenda, sledovanie dochádzky, evidencia personálnych údajov zamestnancov

Sklad

Vedenie skladového hospodárstva

Predaj bez skladovej evidencie

Predaj pomocou eKasa ORP zariadení bez sledovania stavu položiek

CRM

Komplexný prehľad korešpondencie a vzťahov s obchodnými partnermi

Program obsahuje komunikáciu s platobným terminálom SLSP a Tatrabanky. Možete požiadať obchodníka z banky o pripojenie terminálu technikom. Postup je v návodoch – doplnkové návody – Postup uvedenia POS terminálu do prevádzky a nastavenia parametrov programu na našej stránke. Pripojenie je realizované bankou bezplatne.