05.09.2017 - Komunikácia s FINSTAT.SK

Ekonomická agenda SQL

Vedenie ekonomickej, mzdovej, obchodnej a skladovej evidencie firmy

Účtovníctvo

Kompletná agenda jednoduchého a podvojného účtovníctva

Mzdy

Kompletná mzdová agenda, sledovanie dochádzky, evidencia personálnych údajov zamestnancov

Sklad

Vedenie skladového hospodárstva

Predaj bez skladovej evidencie

Predaj pomocou eKasa ORP zariadení bez sledovania stavu položiek

CRM

Komplexný prehľad korešpondencie a vzťahov s obchodnými partnermi

– pri zadávaní novej firmy do adresára firiem je možné zadať niektorý z identifikátorov IČO, DIČ, alebo IČ DPH, príp. časť názvu firmy a tlačidlom Načítaj údaje o firme program vyhľadá údaje z dostupných registrov
- v prípade potreby skontrolovania identifikačných údajov, alebo názvu, alebo adresy firmy je tiež možné vyvolať opravu firmy a rovnakým spôsobom načítať údaje o existujúcej firme
- z evidencie FINSTAT.SK je možné zobraziť aj ďalšie podrobné údaje o firme, napr. tržby, zisky, finančné prehľady, účtovné závierky, atď.
- tieto doplňujúce údaje o firme sa v adresári zobrazia stlačením Alt+O (funkcia cez kontextové menu)

– zákazníci, ktorí majú zaplatený rozširujúci balík služieb na Finstat.sk, môžu využiť vyhľadanie údajov o firmách z adresára firiem (Alt+O), pričom budú mať prístupné aj doplnkové údaje
- pre aktiváciu tejto funkčnosti je potrebné požiadať o prístupové kľúče na info@finstat.sk (API kľúč a privátny kľúč)
- v globálnych parametroch programu je potrebné zadať získané kľúče (hodnoty kľúčov je možné skopírovať cez schránku/clipboard)