11.5.2012 V návodoch doplnený popis univerzálneho importu z csv súboru do príjemky Ekonomickej agendy SQL

Je možné nastaviť automatické, alebo manuálne importy príjmu z csv súborov.

11.5.2012 V návodoch doplnená definícia štruktúry súboru objednávok z E-shopu pre import do Ekonomickej agendy SQL

Popis XML súboru a vzorový súbor pre spracovanie vystavených objednávok v E-shope je v doplnkových návodoch.

2.5.2012 V návodoch doplnená definícia štruktúry súboru faktúr pre import do Ekonomickej agendy SQL

Popis XML súboru a vzorový súbor pre zaúčtovanie vystavených faktúr so zaúčtovaním do účtovníctva je v doplnkových návodoch.

05.04.2012 Vytváranie PDF súborov

Možnosť vytvárať PDF súbory aj s certifikovaným podpisom

6.3.2012 Usmernenie k daňovým kontrolám reg. pokladní a fišk. tlačiarní. Vyjadrenie ministerstva financií.

Daňoví pracovníci udeľujú pokuty za „priestupky“ pri predaji, ktoré nie sú priestupkami. Tu je návod, ako postupovať pri kontrole.

26.01.2012 Nová verzia programu

Dopracované daňové priznania DPH za rok 2012 (aj XML súbor), daňové priznanie FO B a PO za rok 2011, ročné zúčtovanie miezd, potvrdenia o príjme, mesačný prehľad miezd, prehľad miezd pre zdravotné poisťovne.

31.12.2011 Ako vytvoriť nový rok.

V programe v menu pomoc je Popis prechodu na nový rok (2012). Ak nemáte tento text stiahnite si kompletnú inštaláciu.

27.12.2011 Ukončenie podpory SQL servera 1.53

V stiahnite si sú doplnené inštálácie 32 bitových SQL serverov firebird 2.1 a 2.5. Od 1.12.2011 ukončená podpora pre firefird 1.5 (Verziu SQL servera si môžete zistiť v menu pomoc o programe). Ak máte nainštalovaný firebird 1.5 stiahnite si kompletnú inštaláciu programu a pri inštalácií ponechajte zaškrtnutú inštaláciu firebird 2.1.4.

15.12.2011 V návodoch je doplnená Evidencia prijatých záloh

09.12.2011 Nové telefónne číslo

Pridali sme nové telefónne číslo 0948 454523 (O2 na ústredni – GSM brána)

5.12.2011 V návodoch (doplnkové návody) je doplnený Fiskálny zákon 289/2008 Z.z. v skratke

11.11.2011 V návodoch (podrobné návody) je doplnený popis nastavenia a používania programu s pokladnicami ELCOM

Podľa tohto návodu zmeňte nastavenie pokladne po prerobení pokladne podľa zákona 289/2008

27.10.2011 Zmeny SQL servera.

V stiahnite si doplnené inštálácie 32 bitových SQL serverov firebird 2.1 a 2.5. Od 1.12.2011 ukončená podpora pre firefird 1.5 (Verziu SQL servera si môžete zistiť v menu pomoc o programe). Ak máte nainštalovaný firebird 1.5 stiahnite si kompletnú inštaláciu programu a pri inštalácií zaškrtnite inštalácia firebird 2.1.

19.08.2011 V návodoch je doplnený popis na posielanie SMS z programu cez SMS bránu sms-brana.sk

18.04.2011 V kompletnej inštalácií už iba SQL server firebird ver. 2.1.

Od verzie 2.120 je v kompletnej inštalácií už iba SQL server firebird ver. 2.1. Staršiu verziu 1.53 je (vo výnimočných prípadoch) možné samostatne nainštalovať v sekcii stahnite si .

24.08.2009 Poskytovaná vzdialená platená pomoc zákazníkom.

Ak má zákazník pripojenie na internet nie je nutná návšteva u zákazníka na odstránenie problému. Za poplatok 15 Eur s DPH je urobený servisný zásah cez internet.