12.07.2013 Aktualizácia návodov dotykovej obrazovky

V návodoch sú aktualizované návody Zrýchlený predaj + Dotykova obrazovka – nastavenia a Zrýchlený predaj + Dotykova obrazovka – predaj


01.06.2013 Nová verzia programu

Od 1.6.2013 je program vytvorený v novom vývojovom prostredí. Bol zachovaný pôvodný vzhľad a funkčnosť programu. Dotykové obrazovky sú v štýle windows 8. Postupne budú doplňané ďalšie funkcie, ktoré toto prostredie ponúka. Program pracuje iba vo Windowse XP a vyššom. Verzia Windows 2000 nie je podporovaná


18.01.2013 Prenos programu Ekonomická agenda SQL

Podrobný návod ako preniesť kompletný program Ekonomická agenda SQL aj s údajmi na nový počítač. Prehliadnuť návod si môžete tu.


18.01.2013 Prehľad základných architektúr Firebird SQL

V následujúcom článku informujeme o jednotlivých architektúrach SQL servera. Nastavením vhodnej architektúry môžete výrazne zvýšiť rýchlosť práce pri sieťových inštaláciách Ekonomickej agendy SQL. Prehliadnuť si ich môžete tu.


14.8.2012 Licenčné podmienky programu Ekonomická agenda SQL

Od 1.8.2012 sú v platnosti nové licenčné podmienky. Prehliadnuť si ich môžete tu.


16.6.2012 V návodoch doplnený popis a nastavenie výmeny údajov medzi modulmi Ekonomickej agendy SQL


11.5.2012 V návodoch doplnený popis univerzálneho importu z csv súboru do príjemky Ekonomickej agendy SQL

Je možné nastaviť automatické, alebo manuálne importy príjmu z csv súborov.


11.5.2012 V návodoch doplnená definícia štruktúry súboru objednávok z E-shopu pre import do Ekonomickej agendy SQL

Popis XML súboru a vzorový súbor pre spracovanie vystavených objednávok v E-shope je v doplnkových návodoch.

Viac informácií

2.5.2012 V návodoch doplnená definícia štruktúry súboru faktúr pre import do Ekonomickej agendy SQL

Popis XML súboru a vzorový súbor pre zaúčtovanie vystavených faktúr so zaúčtovaním do účtovníctva je v doplnkových návodoch.

Viac informácií

05.04.2012 Vytváranie PDF súborov

Možnosť vytvárať PDF súbory aj s certifikovaným podpisom

Viac informácií

6.3.2012 Usmernenie k daňovým kontrolám reg. pokladní a fišk. tlačiarní. Vyjadrenie ministerstva financií.

Daňoví pracovníci udeľujú pokuty za „priestupky“ pri predaji, ktoré nie sú priestupkami. Tu je návod, ako postupovať pri kontrole.

Viac informácií

26.01.2012 Nová verzia programu

Dopracované daňové priznania DPH za rok 2012 (aj XML súbor), daňové priznanie FO B a PO za rok 2011, ročné zúčtovanie miezd, potvrdenia o príjme, mesačný prehľad miezd, prehľad miezd pre zdravotné poisťovne.

Viac informácií

31.12.2011 Ako vytvoriť nový rok.

V programe v menu pomoc je Popis prechodu na nový rok (2012). Ak nemáte tento text stiahnite si kompletnú inštaláciu.

Viac informácií

27.12.2011 Ukončenie podpory SQL servera 1.53

V stiahnite si sú doplnené inštálácie 32 bitových SQL serverov firebird 2.1 a 2.5. Od 1.12.2011 ukončená podpora pre firefird 1.5 (Verziu SQL servera si môžete zistiť v menu pomoc o programe). Ak máte nainštalovaný firebird 1.5 stiahnite si kompletnú inštaláciu programu a pri inštalácií ponechajte zaškrtnutú inštaláciu firebird 2.1.4.


15.12.2011 V návodoch je doplnená Evidencia prijatých záloh


09.12.2011 Nové telefónne číslo

Pridali sme nové telefónne číslo 0948 454523 (O2 na ústredni – GSM brána)

Viac informácií

5.12.2011 V návodoch (doplnkové návody) je doplnený Fiskálny zákon 289/2008 Z.z. v skratke


11.11.2011 V návodoch (podrobné návody) je doplnený popis nastavenia a používania programu s pokladnicami ELCOM

Podľa tohto návodu zmeňte nastavenie pokladne po prerobení pokladne podľa zákona 289/2008


27.10.2011 Zmeny SQL servera.

V stiahnite si doplnené inštálácie 32 bitových SQL serverov firebird 2.1 a 2.5. Od 1.12.2011 ukončená podpora pre firefird 1.5 (Verziu SQL servera si môžete zistiť v menu pomoc o programe). Ak máte nainštalovaný firebird 1.5 stiahnite si kompletnú inštaláciu programu a pri inštalácií zaškrtnite inštalácia firebird 2.1.

Viac informácií

19.08.2011 V návodoch je doplnený popis na posielanie SMS z programu cez SMS bránu sms-brana.sk


18.04.2011 V kompletnej inštalácií už iba SQL server firebird ver. 2.1.

Od verzie 2.120 je v kompletnej inštalácií už iba SQL server firebird ver. 2.1. Staršiu verziu 1.53 je (vo výnimočných prípadoch) možné samostatne nainštalovať v sekcii stahnite si .


24.08.2009 Poskytovaná vzdialená platená pomoc zákazníkom.

Ak má zákazník pripojenie na internet nie je nutná návšteva u zákazníka na odstránenie problému. Za poplatok 15 Eur s DPH je urobený servisný zásah cez internet.